The Chester Chronicle May 2007:
The project of Jazz violinist Billy Thompson and his partner Rhian Williams, Amledd's debut is a cd that it's futile to try and assign to any genre. Rather it's a glorious mutant that makes a critical impression using the pick of musicians from Wales.

Okay, so all the lyrics are in Welsh but that never stopped Catatonia did it? Not that Amledd is anything like them; for a start Rhian Williams's voice is far more varied and adaptable than Cerys Matthews' throaty soprano which these days seems to have buried itself in acoustic country noodling rather than the full on arrangements here.

Songs vary from the decidedly poppy opener "Bod ar Wylie" to the folksy "Myfanwy 2", through almost classical string quartet based "Yn y Niwl", which builds to an anthemic finish.

Throughout, Thompson's violin is sharp and strong. At times he fiddles as fast as a whirling dervish, seemingly a one man orchestra, yet more he comes on like a lead axe player with chords and runs as big as er... Snowdon. It's the combination of his smart melodies and her canny vocal that makes this one of the smartest indie rock based projects to come calling in a while.


Ysgol y Berwyn High School, Bala, 21/07/06:
http://www.urdd.org

Ysgol y Berwyn, Y Bala

21 Gorffennaf 2006 gan Dylan Elis.

Cymraeg
 
English

Gyda gwyliau'r haf ar y gorwel cafwyd p'nawn llawn cynnwrf wrth i Amledd, sef un o brif fandiau Cymru berfformio o flaen yr Ysgol.  Ond roedd un peth yn wahanol yn y gig yma gan mai athrawes o'r Ysgol oedd prif lleisydd y grwp sef Rhian Williams.  Doedd hyn ddim yn rhwystr wrth i'r bobl ifanc (a rai hyn!) ddawnsio i'r gerddoriaeth

Uchafbwynt y set oedd y gan 'weithiau' gyda'r gynulleidfa yn adweithio yn arbennig wrth i'r band gyflynu tempo'r gan.  Dyma un o'r caneuon sydd ar y cryno ddisg newydd sydd ar werth erbyn hyn. Prynwch gopi heddiw.

Mae'n dda fod caneuon Cymraeg fel hyn yn dod yn fwy poblogaidd ymysg yr ifanc gyda'r geiriau yn amlwg yn eu pennau.  I orffen sesiwn arbennig yn Ysgol y Berwyn, cafwyd canu arbennig i Hen Wlad fy Nhadau.

Diolch yn fawr iawn i Amledd ac i bawb yn Ysgol y Berwyn am gefnogi'r gig yma.

 

With the summer holidays in their minds a gig was held at Ysgol y Berwyn, Y Bala with Amledd, one of Wales' main bands performing.  There was a slight twist to the story as a teacher at the school, Rhian Williams is the lead singer of the band.  This made no difference as young (and not so young!) danced to the music. 

The set was made up of songs from the album which has been released recently.  Make sure of your copy today.  With the main song being 'Weithiau' which certainly got the crowd going.

Many thanks to Amledd and everybody at Ysgol y Berwyn for supporting the gig.

 


Ysgol Ardudwy High School, Harlech, 20/07/06:
http://www.urdd.org


Ysgol Ardudwy, Harlech.

20 Gorffennaf 2006 gan Dylan Elis.

Cymraeg
 
English

Diweddglo da i flwyddyn arall gyda'r Urdd yn Ysgol Ardudwy wrth i lu o ddisgyblion yr Ysgol fwynhau miwsig gwych Amledd, un o fandiau gorau Cymru ar hyn o bryd.

Roedd yr awyrgylch yn drydanol gyda'r offerynwyr a'r bobl ifanc yn ymateb i'w gilydd yn enwedig.  Da oedd gweld yr arch-ffidliwr Billy Thompson yn herio'r dorf drwy redeg o'u hamgylch.  Daeth ambell i ddisgybl ato i chwarae gyda violin awyr.  Da oedd hyn i weld.   

Caneuon allan o'r cryno ddisg newydd gafodd eu canu gyda 'Weithiau' yn gan oedd wedi ei throi yn anthem erbyn diwedd y set.  Cafodd côr o leisiau eu darganfod wrth i'r gan gael ei chwarae yn gyflymach a chyflymach.  Roedd perfformiad Rhian Williams, prif leisiau yn ychwanegu at yr achlysur.  Doedd y gloch i ddiweddu’r prynhawn ddim am amharu ar fwynhâd y bobl ifanc.  Dwi'n sïwr bydd sawl copi o'r cd yn cael ei brynu yn ardal Harlech dros y misoedd nesaf.

Diolch yn fawr i Amledd am y perfformiad ac i ddisgyblion Ysgol Ardudwy am eu hymroddiad i greu gig arbennig

 

A brilliant gig to finish the year at Ysgol Ardudwy as pupils of the school enjoyed the varied musical songs of Amledd, one of Wales' best groups at present.

The atmosphere in main hall was electric as the musicians enjoyed the performance with the pupils asking for more at the end of every song.  On more than one occasion Billy Thompson, the famous violinist played his violin whilst he made his way through the crowd.  This generated more excitement especially as a number of pupils imitated him with air violins.

Songs from the new cd were the main stay of the performance with 'Weithiau' becoming an anthem by the end of the set.  I am sure a number of copies of the cd will be sold in Harlech after this gig.

Many thanks to Amledd for the performance and to pupils of Ysgol Ardudwy for the support in making it a memorable gig.

 


Y Ring, Llanfrothen, 07/04/06:
http://www.bbc.co.uk/cymru/radiocymru/c2/adolygiadau2/adolygiadau_gigs/amledd.shtml

Lle a phryd?
Ring (neu'r Brondanw Arms) Llanfrothen
Y Bandiau?
Amledd - gyda Rhian Williams yn canu; Billy Thompson ar y ffidil - (ia, y fo 'di 'ffidlwr' Meic Stevens!!!); Dave Edwards ar y gitâr; Dave 'Taif' Ball ar y bàs, a Steve Roberts ar y drymiau.

Enw'r adolygydd
Nicky John

Awyrgylch?
Yn ôl yr arfer, roedd yr awyrgylch yn y Ring yn ddigon ymlaciol, gyda pawb yn enjoio beint - neu saith(!) - ar ddiwedd eu hwythnos gwaith. Piti braidd i'r band, nad oedd llawer o'r bobl yma wedi ymweld a'r dafarn yn unswydd i wrando ar y band. Serch hynny, roedd digon i'w gweld yn mynd a dod - wedi eu diddori gan arddull 'wahanol' y gr?

p.Trac y noson?
Yn bersonol, dwi'n meddwl mai 'Cân Mabon' oedd trac y noson i mi, gan i'r geiriau 'Yfory y ddaw unwaith eto...'parhau i ganu yn fy mhen am weddill y noson - a'r bore wedyn hefyd!

Disgrifiwch y perfformiad
Roeddwn i'n cydymdeimlo braidd gyda'r band am nad oedd yna llawer o bobl wedi troi allan i'w gweld. Fel mae nifer o berfformwyr yn dweud, mae'n haws o lawer canu o flaen llond ystafell o bobl nac ydi o i ganu o flaen jyst un neu ddau, a dwi'n meddwl fod hynny wedi ymddangos yn wir yn yr achos yma.Serch hynny, effeithiodd y 'diffyg gynulleidfa' ddim ar fy marn i o'r grwp, Os ydych chi'n hoffi amrywiaeth o gerddoriaeth, ac am glywed rhywbeth ychydig yn wahanol, yna mae Amledd yn grwp gwerth gwrando arnynt. Mae yna rhywbeth swynol yn llais trawiadol Rhian Williams - efallai'r ffaith nad ydi hi'n swnio fel un o'r cantoresau arferol 'dan ni 'di arfer magu yma yng Nghymru fach sy'n gwneud iddi sefyll allan. Roedd clywed Billy Thompson ar y ffidil yn brofiad yn ei hun. Credaf fod y ffaith fod un aelod o'r gynulleidfa wedi mynd draw ato a ysgwyd ei law ar ddiwedd y noson yn dweud digon. Roedd o'n ffantastig.

Uchafbwynt y noson?
Unwaith eto, mae'n rhaid canmol y ffidlwr!!!! Os ydych chi am brofiad ychydig yn wahanol, rhowch gyfle iddyn nhw!

Isafbwynt y noson?
Roedd yn amlwg fod y band - a'r gantores Rhian Williams - yn ymwybodol o'r 'diffyg gynulleidfa'. Roeddwn yn difaru, nad oedd yr ystafell yn llawn dop er mwyn iddynt ymlacio ychydig yn fwy, a mwynhau'r profiad.

 

Cyfnod Cyntaf Can Mabon excerpt link Myfanwy 2 excerpt link Myfanwy excerpt link Weithiau excerpt link Yn y Niwl excerpt link Siocled excerpt link O Flaen y Tan excerpt link Paid a Digaloni excerpt link Pistyll excerpt link Ond Eto'I Gyd excerpt link