Bod ar wylie [yn dy wlad dy hun]

Machlud haul o dy flaen
Ar y traeth sydd mor braf I’w gael,
Gorwedd nol ma hyn mor ffri
Codi calon, mwynha dy ryddid.
Bod ar wylie yn dy wlad dy hun.

O... y swyn… ac
O mor fwyn...
Cerdded yma law yn llaw
Bwyta yfed a chysgu draw
Ar y mynydd yn y dyffryn ac ar y traeth.

Rhyfeddoda o dy flaen
Cymru fach sydd mor braf i’w gael
Mor lwcus ydym ni o hyd [x2]
Bod ar wylie yn dy wlad dy hun.

 

Translation into English:
Being on holiday [in your own country]

The Sunset at your feet
On the beach, so sunny to see
Lie back now, it's all so free
Lift your heart - rnjoy the feeling
On holiday now in your own country

Oh the magic
Oh so fine
Walking here hand in hand
Eating, drinking and sleeping now
On the beach, the mountains and the valleys

Fascinating magic in front of you
Our Wales, such a wonder to see
So lucky - lucky we are so free (x2)
On holiday now in your own country