Myfanwy 2

Hudolus yw y gan ‘ma,
Hudolus yw y lle ‘ma,
Wynebau llawn hwyl a mwynhad,
Pob gornel, pob stryd o’r dref ‘ma,
Yma gyda ffrindie.
Cyffur diniwed mewn un lle,
Dim arian ar gael ichdi, a gwaith i’w wneud,
Dim awydd i’wneud o,
Ymgolli mewn temptasiwn a disgyn
I mewn i’r pydew o aniben
Hongian mewn aniben.

Tyrd yn ol yma,
Tyrd yn ol yma,
Tyrd yn ol, tyrd atom ni,
Tyrd yn ol, tyrd atom ni.

Dim ots am hyn dim ots am nhw dim ots ‘does dim methu  [x2]
Methu…….