Paid a Digaloni

Ti'n byw mewn lle mae pobl ‘isio gwybod be ti’n ‘neud,
Ti’n byw mewn lle bach clud a digyfnewid wedi hen ymladd ar hyn,
Mae’n hen bryd iti sylwedoli,
Hen amser iti symud ‘mlaen,
Symuda oddi wrth dy ddelwedd gyfun
Tyd yma, jyst estyn dy law.

Tyd yma draw i’r hafan deg, dim ond ti a fi,
Tyd yma draw i’r hafan deg,
Dim ond ti a fi
‘Does dim angen symud ymhellach nawr,
Tyd yma draw ir hafan deg…
Cofleidiaf di,
A phaid a digaloni.

Cofleidiaf di... mhh,
Cofleidiaf di... mhh.