Rhosys Cochion

Sylweddoli beth yw’r gem ‘ma hebddo ti,
Sgwrsio sydd yn troi o dy amdylch di,
Teimlo’n drist dros yr amser sydd wedi golli bellyn ôl,
Uno gyda thi yn erbyn y criw ‘na.

Rhosys cochion… Rhosys gwynion
Yn llifo i lawr y lôn.
Rhosys Cochion… Rhosys gwynion
Yn llifo lawr y lôn.
Rhaid ei bod yn ddiwrnod da  [x2]
Pan mae o i gyd wrth dy draed  [x2]
Gymaint o hapusrwydd mewn un dydd  [x2] 

Holi cwestiynnau yn fy mhen fedrai gymryd y siawns,
Digon o boeni a digon o feddwl sydd i’r ddawns.
Ond, dyna ni, dydi pethe byth yn syml i chdi,
Dechre eto a cheisio bod yn gryf.

 

 

Rhosys Cochion translation into English:

Realising what the game is without you
Conversations turns all around you
Feel so sad for the time lost so long ago
Joined now with you against the crowd
... and I say

Red Roses, White Roses, flowing down the road
Red Roses, White Roses, flowing down the road
Must be a very good day when everything's at your feet
So much happiness in just one day

Asking questions in my head can I take this chance?
Plenty of thinking and plenty of dancing to this game
But there we are, things have never been easy for you -
Start again and try to be strong.
... and I say

Red Roses, White Roses, flowing down the road
Red Roses, White Roses, flowing down the road
Must be a very good day when everything's at your feet...
So much happiness in just one day