Yn y Niwl

Mae gen i deimlad, dwi di bod yma o’r blaen
Unigedd yn y niwl ymdroelli ymlaen.
‘Does dim ateb syml i hyn,
Dianc i’r gynefin sydd yn lan.
‘Dwi di bod ‘ma nifer o weithie,
‘Dwi di aros mewn llefydd gwaeth,
Eistedda nol, ac ymlacia pan wnei di ddim?
‘Does dim diben meddwl.

Paham rhaid cymhlethu’r hyn o fyd?
A phaham fod y duwch yn llenwi’n myd?
Troi yn ol... a throi yn ol.
Troi yn ol... a throi yn ol.