Achlysur Arbennig

[Click for English]

Dathlwch (neu dim ond dweud helo) mewn ffordd arbennig ac unigryw! Zoom neu berfformiadau personol gan y feiolinydd o fri rhyngwladol Billy Thompson!

Ydych chi’n chwilio am rywbeth arbennig iawn i’w roi fel anrheg? Ddim yn gallu meddwl am rywbeth i’w brynu i’r person hwnnw sydd â phopeth? Am roi anrheg y mae eich anwylyd yn mynd i’w chofio am byth?

!!! Cliciwch yma i ddarllen adolygiadau ac archebu !!! 

Mae Billy yn barod i’ch swyno gyda llawer o ddarnau poblogaidd, jazz, Cymraeg, gwerin a chlasurol. [Cliciwch YMA i gael rhestr o alawon]

Dydd Santes Dwynwen, Dydd San Ffolant, Dydd Dewi Sant,
Penblwyddi, Dydd Sul y Mamau, Diwrnod y Tadau, Pen-blwyddi Priodas, y Nadolig neu hyd yn oed Cynigion priodas… Neu dim ond ‘Helo’ mawr!

!!! Cliciwch yma i ddarllen adolygiadau ac archebu !!!

DEWISIADAU

EFYDD: Bydd Billy yn sefydlu dolen Zoom am amser sy’n addas i chi ac yn perfformio alaw ar ei ffidil yn uniongyrchol i’ch cartref / canolfan.: £10

ARIAN: Bydd Billy yn sefydlu dolen Zoom am amser sy’n addas i chi ac yn perfformio 3 alaw ar ei ffidil yn uniongyrchol i’ch cartref / canolfan.: £25

AUR: Bydd Billy berfformio alaw y tu allan i’ch cartref neu’ch canolfan – neu’r tu mewn pan rydyn ni mewn amseroedd ‘normal’. Yn gyfyngedig i radiws 2 filltir o’r Bala, Gogledd Cymru: £50

PLATINWM: Bydd Billy perfformio tair alaw y tu allan i’ch cartref neu’ch canolfan – neu’r tu mewn pan rydyn ni mewn amseroedd ‘normal’. Yn gyfyngedig i radiws 2 filltir o’r Bala, Gogledd Cymru: £100

PLATINWM PLWS: Bydd hyn yn sicrhau ymweliad personol ag unrhyw le yn y DU. Cynifer o alawon ag yr hoffech eu clywed. Costau teithio a llety i’w trafod ar ben y pris hwn. £350

!!! Cliciwch yma i ddarllen adolygiadau ac archebu !!!

!!! Cysylltwch â thîm Billy gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych !!!

The website for violinist Billy Thompson